cheap wow gold
cheap wow gold
  Ngày 17 tháng 4 năm 2012 | Trang chủ | Quay lại |
Luật thống kê
QĐ s 3201/QĐ-BNN-KH ngày 26/11/2010 banhnh hệ thống chỉ tiu thng k ngnh v chế độ bo co thống k  
Hệ thống chỉ tiu thống k ngnh banhnh năm 2010
  Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành ban hnh năm 2006
  Ti liệu chuẩn ha cc chỉ tiu thống k thuộc hệ thống chỉ tiu thống k ngnh 
 
Tư vấn thiết kế hệ thống
Tư vấn, thiết kế CSDL
Cung cấp thng tin, số liệu
Đào tạo nghiệp vụ
Điều tra, khảo sát
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Số lần truy cập
21800

Muốn biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:
Phòng Thống kê - Trung tâm Tin học & Thống kê
Tầng 1 - Nhà B5 - Số 2 - Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội
Phone: (04) 3 7341 635 (các máy lẻ 101/103/104 và 130); Fax: (04) 3 8230 381; E-mail: thongke@mard.gov.vn

This is the submit link, add url and where you can submit the URL to your homepage
we an established worldwide trader of laptop screen. We focus on providing high quality laptop screens at incredibly low prices. Today we is recognized as one of the largest sellers of laptop replacement screens, electronics gadget, laptop keyboard in the World