BÁO CÁO THỰC TRẠNG AN NINH LƯƠNG THỰC Ở VIỆT NAM

Thực trạng về an ninh lương thực ở Việt Nam, 2003
Xuất bản tháng 4/2004; bằng tiếng Việt và Anh

Đây là lần xuất bản thứ 3, bao gồm: Đánh giá tổng quan về thực trạng an ninh lương thực ở Việt Nam và một số chuyên đề về: Nguy cơ mất an ninhlương thực tiềm ẩn trong đói nghèo; an ninh dinh dưỡng; quan hệ giữa nghèo đói và an ninh lương thực và vai trò của phụ nữ đối với mục tiêu an ninh lương thực.

Các chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến an ninh lương thực ở Việt Nam.

Ấn bản lần này do Nhóm FIVIMS Quốc gia, gồm các thành viên từ Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Tổng cục Thống kê và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam biên soạn.

Bạn có thể gửi yêu cầu cung cấp ấn phẩm đến Nhóm Thông tin an ninh lương thực để cung cấp ấn phẩm.

Thực trạng về an ninh lương thực ở Việt Nam, 2002
Xuất bản tháng 12/2002; bằng tiếng Việt và Anh

Đây là ấn bản thứ 2 của tài liệu này, trong đó có đánh giá tổng quan về hiện trạng an ninh lương thực ở Việt Nam và một số báo cáo chuyên đề về an ninh lương thực với mục tiêu tăng trưởng bền vững và giảm nghèo (CPRGS); an ninh lương thực với phụ nữ; xác định các nhóm nguy cơ mất an ninh lương thực ở Việt Nam.

Các chỉ tiêu chính liên quan đến lĩnh vực an ninh lương thực

Bạn có thể liên hệ Nhóm Thông tin an ninh lương thực để cung cấp ấn phẩm.

Thực trạng về an ninh lương thực ở Việt Nam, 2001
Xuất bản tháng 12/2001; bằng tiếng Việt và Anh

Báo cáo này do Nhóm thông tin an ninh lương thực chuẩn bị cho phái đoàn của Chính phủ tham gia Hội nghị thượng đỉnh thế giới về lương thực sau 5 năm kể từ Hội nghị thượng đỉnh lần đầu tổ chức vào năm 1996. Báo cáo trình bày tóm tắt các chỉ tiêu về hiện trạng an ninh lương thực của Việt Nam và tiến độ thực hiện nhằm đạt được mục tiêu Hội nghị thượng đỉnh về lương thực thế giới tổ chức năm 1996. Báo cáo đưa ra các chỉ tiêu về tình trạng mất an ninh lương thực, ví dụ: tỷ lệ phần trăm số người bị suy dinh dưỡng, cũng như các chỉ tiêu liên quan tới các nhân tố khác nhau ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận lương thực, bao gồm cung cấp lương thực, tình trạng đói nghèo, các điều kiện kinh tế chung và các yếu tố rủi ro, thiên tai đột xuất.

Báo cáo nhấn mạnh Việt Nam đã có tiến bộ lớn trong việc giảm số lượng người bị suy dinh dưỡng, đồng thời cũng nêu rõ rằng tình hình mất an ninh lương thực sẽ còn khó khăn lớn đối với các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Theo ước tính, có tới 16 triệu người bị suy dinh dưỡng ở Việt Nam. Các nhân tố tích cực góp phần làm giảm mức độ mất an ninh lương thực tại Việt Nam bao gồm: tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và giảm tỷ lệ đói nghèo nhanh, phát triển sản xuất nông nghiệp, giảm tỷ lệ tăng dân số, cải thiện tiếp cận giáo dục và các dịch vụ y tế.

Thực trạng an ninh lương thực ở Bắc Kạn
Xuất bản vào tháng 10/2003 bằng tiếng Việt và Anh

Đây là sản phẩm của hệ thống giám sát dinh dưỡng và an ninh lương thực, tức là hệ thống theo dõi nhu cầu và tiếp cận lương thực ở cấp hộ gia đình. Đây là hoạt động thí điểm về phát triển hệ thống này ở tỉnh Bắc Kạn, bao gồm: Tổ chức điều tra dinh dưỡng cấp hộ và triển khai hệ thống giám sát dinh dưỡng ở trẻ em. Báo cáo này trình bày kết quả điều tra an ninh dinh dưỡng cấp hộ gia đình ở tỉnh Bắc Kạn vào tháng 7/2003.